Heraltice
animace animace animace

Fulltextové vyhledávání

Poplatky

Poplatek za psa

Obecně závazná vyhláška c.2/2010 O místním poplatku ze psu. Platná od 1.1.2011

100 kč/psa/rok

Poplatek za popelnici

Obecně závazná vyhláška c.1/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů. Platná od 1.1.2013

492 kč/osobu/rok

Vodné a stočné

Na základe schválení představenstva vodovodu a kanalizace ze 1.12.2014 s účinností od 1.1.2015

85,73 kč/m3 vc. DPH

Další poplatky :

Obecně závazná vyhláška c. 3/2010 O místním poplatku za užívání verejného prostranství. Platná od 1.1.2011

Sazba poplatku za každý započatý m2 a každý započatý den:

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 5,- Kč
b) za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 5,- Kč
c) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 5,- Kč
d) za umístění stavebních zařízení 10,- Kč
e) za umístění reklamních zařízení 5,- Kč
f ) za umístění zařízení lunaparku a jiných obdobných atrakcí 10,-Kč
g) za umístění zařízení cirkusu 10,-Kč
h) za umístění skládek 10,- Kč
i) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 5,- Kč.

Obecně závazná vyhláška c. 4/2010 O místním poplatku ze vstupného. Platná od 1.1.2011
Sazba poplatku činí z vybraného vstupného 10 %.

Obecně závazná vyhláška c. 5/2010 O místním poplatku z ubytovací kapacity. Platná od 1.1.2011
Sazba poplatku činí za každé využité lužko a den 4,- Kč.