Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
zákon č. 14/2017 Sb. ... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
zákon č. 110/2019 Sb. O zpracování osobních údajů
zákon č. 111/2019 Sb. ...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

 

Nařízení 

Změněno Název a anotace
25.8.2014 Nařízení č.1/2014 O zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území městyse Heraltice

Místní vyhlášky

Změněno Název a anotace
3.3.2023 Obecně závazná vyhláška č. 1/2023 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
7.7.2021 Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu
9.6.2021 Obecně závazná vyhláška městyse Heraltice č. 1/2021, kterou se stanoví část společného školského obvodu Základní školy a Mateřské školy Heraltice, příspěvková organizace
13.7.2020 Obecně závazná vyhláška městyse Heraltice č. 5/2020, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2010
13.7.2020 Obecně závazná vyhláška městyse Heraltice č. 4/2020, o místním poplatku ze vstupného
13.7.2020 Obecně závazná vyhláška městyse Heraltice č. 3/2020, o místním poplatku ze psů
13.7.2020 Obecně závazná vyhláška městyse Heraltice č. 2/2020, o místním poplatku z pobytu
13.7.2020 Obecně závazná vyhláška městyse Heraltice č. 1/2020 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
6.11.2019  Řád veřejného pohřebiště
8.7.2016 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
8.7.2016 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území městyse Heraltice
  Obecně závazná vyhláška č.1/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů
29.12.2010 Obecně závazná vyhláška č.6/2010 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů
29.12.2010 Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 O místním poplatku z ubytovací kapacity
29.12.2010  Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 O místním poplatku ze vstupného
29.12.2010  Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
29.12.2010  Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 O místním poplatku ze psů
  Obecně závazná vyhláška č.1/2010 O pravidlech pohybu psů a zvířat na veřejných prostranstvích
  Opatření obecné povahy č2/2009Změna územního plánu č.2
  Opatření obecné povahy č1/2009Řád veřejného pohřebiště
  Obecně závazná vyhláška č.7/2008 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů
   Obecně závazná vyhláška č. 6/2008 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů
   Obecně závazná vyhláška č. 5/2008 O místním poplatku z ubytovací kapacity , kterou se ruší OZV č. 1/2003
   Obecně závazná vyhláška č. 4/2008 O místním poplatku ze vstupného , kterou se ruší OZV č. 1/2003
  Obecně závazná vyhláška č. 3/2008 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství, kterou se ruší OZV č. 1/2003
  Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 O místním poplatku ze psů , kterou se ruší OZV č.1/2003 O místních poplatcích a OZV č. 4/2006
  Obecně závazná vyhláška č.1/2008, kterou se mění OZV č. 3/2004 Požární řád
  Opatření č.1/2007 Řád veřejného pohřebiště
  Obecně závazná vyhláška č.2/2007 o zrušení OZV č.1/2002 Řád veřejného pohřebiště
  Obecně závazná vyhláška č.1/2007, kterou se mění OZV č.1/2006 O systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů
   Obecně závazná vyhláška č.4/2006, kterou se mění OZV 1/2003 O místních poplatcích – poplatek za psa 
  Obecně závazná vyhláška č.3/2006 kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.4/2004 O místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
  Obecně závazná vyhláška č.2/2006 O regulaci pohybu psů na veřejných prostranstvích
27.5.2006 OZV č. 1/2006 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH A STAVEBNÍCH ODPADŮ
18.9.2005 OZV č. ../1997 O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELÍHO ÚTVARU HERALTICE
11.7.2005 OZV č. 4/2004 KTEROU SE MĚNÍ OZV. Č. 2/2003 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ
11.7.2005 OZV č.3/2004 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE
11.7.2005 OZV č.2/2004 O ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY Č.1/1998 O STANOVENÍ PŘÍSPĚVKŮ NA ČÁSTEČNOU ÚHRADU NEINVESTIČNÍCH NÁKLADŮ MATEŘSKÉ ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY V OBCI HERALTICE
18.5.2005 OZV č. 2/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůvydaná zastupitelstvem obce Heraltice dne 15. 12. 2003
18.5.2005 OZV č. 1/2003 o místních poplatcíchvydaná zastupitelstvem obce Heraltice dne 15. 12. 2003
18.5.2005 OZV č. 1/2002 - ŘÁD VEŘEJNĚHO POHŘEBIŠTĚ OBCE HERALTICEvydaná zastupitelstvem obce Heraltice dne 1. 6. 2002