Heraltice
animace animace animace

Fulltextové vyhledávání

Hřbitov Heraltice


Upozorňujeme návštěvníky hřbitova,

že pokud ještě nezaplatili nájmy hrobu, chtějí zrušit hrobové místo, nebo mají změnu adresy, apod.  (pro období 2019 - 2029),

nechť kontaktují starostu městyse

na tel. čísle: 607 910 692

 

Řád veřejného pohřebiště


  Ceny pro období 2019 -2029  za pohřební místo na 10 let  
  Jednohrob Dvojhrob Urnové místo  
  2 m2 4 m2 1 m2  
             1 000 Kč        2 000 Kč               500 Kč