Heraltice
animace animace animace

Fulltextové vyhledávání

Zápis do 1. třídy

Základní a mateřská škola Heraltice zápis

 dětí do 1. ročníku základní školy

se uskuteční v pátek dne 23. 1. 2009

od 15.00 hod. do 18.00 hodin.

Zápis se týká dětí narozených

od 1. 9. 2002 do 31. 8. 2003.

K zápisu přineste:

§  Občanský průkaz

  • Rodný list dítěte

  • Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání nebo žádost o odklad povinné školní docházky

Na základě této žádosti Vám bude u zápisu vydáno rozhodnutí o přijetí dítěte  nebo o odkladu povinné školní docházky na školní rok 2009/2010.

Informace na tel.: +420 568 870 635, +420 736 631 166