Drobečková navigace

Úvod > Spolky, kluby, turistika > Hasičské muzeum

Hasičské muzeum

Prohlídky muzea

Naše muzeum historické hasičské techniky je přístupné návštěvníkům celoročně, zatím pouze po dohodě.

Návštěvu můžete domluvit na tel. č. +420 603 575 153 s paní Jarmilou Bohdálkovou nebo na tel. č. +420 606 419 524 s panem Jiřím Divišem, případně na mailové adrese: jarmila.bohdalkova@seznam.cz

Vznik hasičského muzea

Při zvažování možností, kam umístit historické hasičské prostředky, které vlastníme a které se do hasičské zbrojnice již nemohly vejít, padla naše volba na prázdnou část obecního domu č. 1. Jedná se o historický dům, postavený v konci 18. století na pozůstatcích bývalé tvrze ze 13. století. Uvedená část tohoto domu byla nevyužitá a byla poměrně zdevastovaná. Proto jsme se po prohlídce těchto prostor dohodli s obecním úřadem na jejím využití a zahájili stavební práce.

Rekonstrukce objektu

Začali jsme už v prosinci 2001, kdy byly vybourány dodatečně postavené příčky v jedné z místností a byl sundán snížený strop. Na jaře 2002 byly vykopány odpady a otevřen průchod do vedlejšího sklepa. Největší část práce uvnitř těchto prostor byla vykonána v roce 2003, kdy došlo k výstavbě sociálního zařízení, zavedení vody, odpadu, elektriky, odstranění starých omítek a provedení nových, pokládání dlažby a obkladů. Vyvrcholením prací v tomto roce byla poměrně náročná výměna jedné části stropu. Stávající shnilé trámy byly odstraněny a nahrazeny novými trámy tak, aby byl zachován původní vzhled.

V lednu roku 2004 byl vybourán prostor pro vjezdová vrata, byla vyměněna okna a dokončena konečná úprava vnitřních prostor muzea i vinárny, která vznikla z již zmiňovaného sklepa. Vzhledem ke zvýšené vlhkosti uvnitř prostor muzea muselo také dojít o vyhrabání příkopu podél celé východní zdi. Následovalo vybagrování celé západní části, položení zámkové dlažby po celé délce muzea a zatrávnění nezpevněné venkovní plochy.

V závěrečné etapě jsme již dokončili oplocení areálu, nově omítli venkovní část zdí do výšky střední římsy, zasadili nová vrata a vchodové dveře. Instalace osvětlení a nově nainstalované okapové roury byly závěrečnou tečkou za venkovními pracemi. Ve vnitřních prostorách byla dokompletována světla, vypínače, vybavení vinárny a byl proveden celkový úklid nově vybudovaného muzea.

Trvání a náklady rekonstrukce

Všechny zmiňované práce trvaly od prosince roku 2001 do června 2004. Při více jak 100 pracovních směnách se zde vystřídalo celkem 43 hasičů a odpracovali zde více než 3.000 hodin. Obecní úřad na tuto akci vynaložil 217.358,-- Kč z obecního rozpočtu na materiál.

Otevření muzea

Hasičské muzeum jsme slavnostně otevřeli 3. července 2004 při příležitosti 110 let založení dobrovolného hasičského sboru v Heralticích.

Za 10 let fungování muzea jsme v něm přivítali velkou spoustu návštěvníků. Všem se naše muzeum velice líbilo, což dokazují zápisy v návštěvní knize.

Samozřejmě že se průběžně staráme také o rozšíření naší sbírky a postupem času jsme zjistili, že se některé další historické unikáty do stávajících prostor muzea již nevejdou.

Přístavba

V roce 2012 starosta městyse pan Málek zažádal tedy o dotaci na přístavbu muzea z dotačních fondů MAS Podhorácko. Po schválení projektu byla od května do září 2013 postavena hrubá stavba s okny a střechou. A již v závěru téhož roku opět jako před 13 lety nastoupili naši členové, kteří odpracovali spoustu hodin na dokončení všech prostor. Jednalo se kompletní venkovní a vnitřní omítky, vybetonování podlah, pokládku dlažby, zateplení a obložení půdní vestavby, zavedení vody, odpadů a venkovní úpravy kolem nové budovy včetně položení zámkové dlažby před vchodová vrata.

28. června 2014, 10 let po otevření muzea a při příležitosti oslav 120 let založení sboru, jsme tedy slavnostně otevřeli novou přístavbu muzea, která už je podstatně větší a kam se vejde daleko víc exponátů.

Celková výše dotace byla 890 tisíc korun a městys uhradil další náklady ve výši zhruba 630 tisíc.

Jsme velice rádi, že se zájem o prohlídku našeho krásného muzea zvyšuje. A vám, kteří čtete tyto stránky, můžeme říci jediné. Jste srdečně zváni a těšíme se na vás v prostorách muzea.