Drobečková navigace

Úvod > Náš městys > Komunitní kompostárna

Komunitní kompostárna

Náš městys získal ve výzvě Operačního programu Životního prostředí rozhodnutí o poskytnutí dotace na Technické vybavení komunitní kompostárny Heraltice. Z této dotace by se mělo zajistit vybavení nově vzniklé komunitní kompostárny v roce 2012.

Celková částka způsobilých výdajů činní 1 301 580,- Kč z čehož část získaná z OPŽP je 90%. Městys by se podílel na pořízení vybavení 10% částky.

Co je komunitní kompostování

Komunitní kompostování je takový typ kompostování, na kterém se podílí určitá skupina lidí, například město, s cílem zpracovat rostlinné zbytky z údržby zeleně a zahrad na území daného správního celku.

Technologie výroby kompostu zabezpečuje podmínky pro rozvoj mikroorganismů, které přeměňují organickou hmotu na trvalé humusové látky. Vyzrálým kompostem je do půdy dodáván již připravený humus se zvýšením procesu obnovy půdní úrodnosti.

Pro kompostování je možné využít posečenou trávu, shrabané listí, zeštěpkované větve, kůru, piliny, zbytky rostlin, ovoce nebo zeleninu. Veškerý použitý organický materiál je důkladně promíchán a za přístupu vzduchu a za dostatečné vlhkosti v něm probíhá rozkladný proces. Materiál začíná rozkládat termofilní mikroflóra, kdy je při vysoké teplotě zničena většina patogenních mikroorganismů, zárodky plevelů či vajíčka různých škůdců.

Jednotlivé suroviny pro kompostování je třeba vrstvit rovnoměrně po celé délce hromady. Provzdušňování kompostu se zajišťuje tím, že se hromada v pravidelných intervalech přehazuje. Přehazováním se zajišťuje i mechanická destrukce částic, což usnadňuje chemické a biochemické pochody. Zdrojem znečišťování ovzduší při řízeném kompostování je prakticky pouze oxid uhličitý, který se v průběhu kompostování vylučuje v téměř neměřitelném množství. Pokud se jedná o zátěž vyvolanou obslužnými mechanizmy (přehrnování a kropení kompostů) a vozidly přivážející vstupní materiál a odvážející hotový kompost, jde rovněž o neměřitelná množství škodlivin v ovzduší. Celý tento proces je bezzápachový.

Během procesu kompostování dochází ke zničení hnilobných a jedovatých látek, k rozkladu těžko rozpustných základních živin a stopových prvků a k tvorbě přírodních antibiotik rostlin.

Výhody

Největší výhodou kompostování je nejen vyřešení problému odvozu biohmoty z veřejného prostranství, ale také získání cenných humusových látek využívaných v blízkosti daného města či obce pro hnojení veřejné zeleně.