Drobečková navigace

Úvod > Spolky, kluby, turistika > SDH Heraltice

SDH Heraltice

Historie hasičského sboru

Historie našeho hasičského sboru se začala psát v roce 1894, kdy dne 3. května byla podána žádost o povolení jeho zřízení a 5. července 1894 byla úředně povolena. Zakladatelem sboru byl František Veselský, řídící učitel v Heralticích (*1859 +1913). Prvním starostou sboru byl Jan Kaser, hostinský a starosta obce, náčelník František Veselský a jednatel František Mládek, učitel. Dalšími členy byli Jan Čermák, Jan Dvořák, Vincenc Hons, Antonín Hroch, Josef Kočí, Jan Machotka, František Málek, Tomáš Marek, Antonín Píša a František Píša.

V roce 1898 vlastnil sbor jednoproudou stříkačku s dvojákem a 70 m hadic, 2 berlovky, řebř nastavovací čtyřdílný, ruční řebř posunovací, čtyři plechové pochodně - v úhrnné ceně 1.000 zlatých. Stříkačka byla majetkem obce a sbor se během čtyř let od založení zúčastnil hašení 4 požárů.

Tyto informace jsme získali z „Hasičské kroniky“, kterou vydala Česká ústřední jednota hasičská markrabství moravského dne 2. prosince 1898 ve Velkém Meziříčí. Díky této kronice, která je naším cenným vlastnictvím, známe historii vzniku dobrovolných hasičských sborů ve Slezsku a na Moravě.

František Kružík Jan Kaser Antonín Hájek