Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Náš městys > Poplatky

Poplatky

Poplatek za psa

Obecně závazná vyhláška c.2/2010 O místním poplatku ze psů. Platná od 1.1.2011

 • 100 Kč/pes/rok

Poplatek za popelnici

Obecně závazná vyhláška c.1/2012 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů. Platná od 1.1.2013

 • 492 Kč/osoba/rok

Vodné a stočné

Na základe schválení představenstva vodovodu a kanalizace ze 1.12.2014 s účinností od 1.1.2015

 • 85,73 Kč/m3 vč. DPH

Další poplatky

Užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška c. 3/2010 O místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Platná od 1.1.2011

 • Sazba poplatku za každý započatý m2 a každý započatý den:
 1. za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb 5,- Kč
 2. za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 5,- Kč
 3. za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 5,- Kč
 4. za umístění stavebních zařízení 10,- Kč
 5. za umístění reklamních zařízení 5,- Kč
 6. za umístění zařízení lunaparku a jiných obdobných atrakcí 10,-Kč
 7. za umístění zařízení cirkusu 10,-Kč
 8. za umístění skládek 10,- Kč
 9. za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 5,- Kč.

Poplatek ze vstupného

Obecně závazná vyhláška c. 4/2010 O místním poplatku ze vstupného. Platná od 1.1.2011

 • Sazba poplatku činí z vybraného vstupného 10 %.

Ubytovací kapacity

Obecně závazná vyhláška c. 5/2010 O místním poplatku z ubytovací kapacity. Platná od 1.1.2011

 • Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 4,- Kč.