Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Sídelní zeleň - Heraltice

Sídelní zeleň - HeralticeHlavní myšlenkou nové výsadby je oslava vody jako životodárného zdroje. Heraltická voda

zásobuje okolí pitnou vodou a je i zdrojem pro výrobu limonád. Proto byla i výsadba

koncipována jako pocta pitné vodě. Zároveň se zde v minulosti vodní plocha vyskytovala, je

to tedy i odkaz na bývalé využití plochy. Záměrem projektu je vytvoření kamenné kašny

(fontány/pítka) z velkého přírodního balvanu z volné přírody. K tomu byla navržena

odpovídající výsadba, která je koncipována jako pravidelně nepravidelná. 

 

Celé místo bude mít magický nádech. Stromy a kameny jsou umístěny v pravidelném rastru.

Divokost a neuspořádanost zde tvoří keřové segmenty, které vytváří zákoutí a náznak bludiště.

Pro výsadbu zde byly navrženy tři různé druhy dřevin, které zde vhodně dotvoří požadovanou

divokou mozaiku. Konkrétně se jedná o Betula papyrifera, Carpinus betulus ´Fastigiata´ a

Fraxinus angustifolia ´Raywood´. Další výsadba je situována v předzahrádce

základní školy. Zde byla navržena výsadba méně vzrůstných druhů stromů (Pyrus calleryana,

´Chanticleer´ - okrasná hrušeň). V rohu, v blízkosti budovy školy byla dále navržena výsadba okrasného stromu

Liquidambar styraciflua - Ambroň západní. Výsadbu na této ploše uzavírá dosadba lip do vzrostlého porostu, kde

došlo v minulosti k jejich odumření. Další plochou s navrženými výsadbami je lokalita u

obchodu. Zde byla navržena výsadba menšího ovocného sadu v pravidelných rozestupech

odpovídajících prostorovým možnostem lokality.